Toelatingsvoorwaarden

Het is tegen de uitgangspunten van deze opleiding om voorwaarden te stellen in termen van formele schoolopleiding. Van de kandidaat worden wel de onderstaande voorwaarden verlangt:
1 Motivatie om met voldoende inzet de opleiding te voltooien
2 Ervaring met deelname aan zelfontwikkelingsgroepen
3 Minstens 5 individuele sessies bij dezelfde erkende Rebirther
4 In staat zijn zelf verantwoordelijkheid te dragen
5 Emotionele en geestelijke stabiliteit