Intake gesprek

De aanvraag tot deelname aan de opleiding dient schriftelijk te gebeuren. Je kunt telefonisch of per email een inschrijfformulier aanvragen. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier krijgt de kandidaat een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt aan de kandidaat gevraagd zijn inschrijving met redenen en motivatie te omkleden. Ook wordt gewerkt met een intakeformulier, waarbij niet alleen praktische vragen aanbod komen, maar ook persoonlijke vragen. Naar aanleiding van dit gesprek wordt besloten of de kandidaat wel of niet de opleiding gaat volgen. Mocht in de praktijk echter blijken dat een verkeerde keuze is gemaakt, dan is dat wederzijds bespreekbaar.