Doelstelling opleiding

De Opleiding RebirthingCoach bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een aantal supervisie sessies. Ook worden buiten de opleidingsdagen, door de studenten onderling sessies uitgewisseld. Deze uitwisseling dient gedurende de studietijd ongeveer eenmaal per maand plaats te vinden. In de opleiding leert men de uitgangspunten en methodieken van Rebirthing Ademwerk en ondersteunende technieken met de vereiste zorgvuldigheid toe te passen in individuele sessies en groepswerk. Formeel gezien dus een opleiding tot een fulltime of parttime beroep. Maar daarnaast ook een mogelijkheid tot zelfontwikkeling. De opleiding heeft een ervaringsgericht karakter. Je kunt gedurende deze opleiding dus niet consumerend leren. Ook je eigen proces komt automatisch aanbod. Het is noodzakelijk om het proces uit eigen ervaring te kennen, wil je steun, warmte en veiligheid kunnen bieden die nodig is om sessies van anderen te begeleiden.