Ten geleide


Het was in 1976 dat ik mijn eerste Rebirthing-sessie onderging. Het is moeilijk om de intensiteit van wat er toen gebeurde onder woorden te brengen. Dus laat ik volstaan te zeggen dat het voor mij een overweldigende ervaring was. Gevoelens van ontroering, geluk en verwarring liepen door elkaar heen. Na die bewuste sessie is Ademwerk het centrale punt in mijn leven geworden. Sindsdien heb ik misschien wel meer dan honderd sessies ondergaan en meer dan 40 jaar ervaring in het begeleiden daarvan. En nog altijd raak ik onder de indruk van de eenvoud en kracht van deze methode. Ik heb in die afgelopen 40 jaar vaak een ''hergeboorte'' mogen meemaken. Waarbij mensen van het ene op het andere moment hun shit inruilden voor een diep gevoel van 'alles is goed zoals het is'.

Lichaamsgerichte therapie

Er is de laatste jaren een stijgende vraag naar Lichaamsgerichte therapie. Deze toenemende belangstelling is moeilijk nog als een trend te beschouwen. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaamsgerichte psychotherapie. Want praten over hun problemen doen ze al jaren en vaak in vruchteloze vicieuze cirkels. De tijd dat praattherapie het enige antwoord van de geestelijke gezondheidszorg was, is dan ook definitief voorbij. Mensen merken dat het alleen praten over hun problemen in therapiesessies vaak niet helpt. Ze ervaren dat het belangrijker is zich te bevrijden van oude emotionele pijn, die vaak de kern van het probleem vormt. Die pijn zit concreet in het lichaam opgeslagen. Daarom is het lichaam vaak de snelste weg om bij de kern van het probleem te komen

Wat is Rebirthing?

Rebirthing is een therapeutische vorm van ademwerk. Het is ontdekt in 1973 door Leonard Orr in Californie USA. Tijdens een rebirthingsessie wordt intensief en ontspannen geademd, waarbij de inademing en uitademing op elkaar volgen zonder dat er pauzes zijn. Deze manier van ademen heeft als effect dat men in contact komt met emoties en gevoelens die bepalend zijn voor de geestelijke en lichamelijke kwaliteit van het leven. Tijdens Rebirthing kan niet verwerkt verdriet, verborgen pijn of angst, schokkende levenservaringen worden verwerkt en geintegreerd in het dagelijkse leven. Rebirthing kan ook het contact herstellen met zelfvertrouwen, levenslust en liefde.
Meer over Rebirthing klik hier

Docent opleiding

Even voorstellen, mijn naam is Willem J Overvliet. (1938) Mijn dorst naar heelheid brachten mij ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde mij om zelf therapeut te worden. Ik volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie waarbij ervaringen kunnen optreden, die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen. Sinds 1976 ben ik actief in de therapiewereld. Gedurende die periode ben ik langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die ik Bevrijdend Ademwerk noem. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

Doelgroep opleiding


Deze opleiding is vooral voor regulier en alternatief opgeleide therapeuten die Rebirthing Ademwerk in hun werk willen integreren. Zoals psychologen, maatschappelijk werkers, artsen en andere hulpverleners die werkzaam zijn in de reguliere gezondheidszorg. Maar ook voor coaches, bodyworkers, healers, hypnotherapeuten, enzovoort die actief zijn in het alternatieve veld. Voorts is deze opleiding ook toegankelijk voor diegenen die middels deze opleiding zijn functioneren in het dagelijkse leven wil verbeteren.

Doelstelling opleiding

De Opleiding RebirthingCoach bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt afgesloten met een aantal supervisie sessies. Ook worden buiten de opleidingsdagen, door de studenten onderling sessies uitgewisseld. Deze uitwisseling dient gedurende de studietijd ongeveer eenmaal per maand plaats te vinden. In de opleiding leert men de uitgangspunten en methodieken van Rebirthing Ademwerk en ondersteunende technieken met de vereiste zorgvuldigheid toe te passen in individuele sessies en groepswerk. Formeel gezien dus een opleiding tot een fulltime of parttime beroep. Maar daarnaast ook een mogelijkheid tot zelfontwikkeling. De opleiding heeft een ervaringsgericht karakter. Je kunt gedurende deze opleiding dus niet consumerend leren. Ook je eigen proces komt automatisch aanbod. Het is noodzakelijk om het proces uit eigen ervaring te kennen, wil je steun, warmte en veiligheid kunnen bieden die nodig is om sessies van anderen te begeleiden.

Wanneer begint de opleiding

De opleiding is een Privé-opleiding. Dat wil zeggen dat je je uitsluitend als koppel kunt aanmelden, bijvoorbeeld met een collega, partner, vriend(in), enz. met wie je samen de opleiding volgt. Dit biedt een aantal voordelen.

Je kunt gedurende het gehele jaar met de opleiding  beginnen.

In overleg met mij, zelf de opleidingsdagen bepalen

Zelf bepalen in wat voor tijdsbestek je de opleiding wilt afronden

Je krijgt een intensieve persoonlijke begeleiding

Er is meer aandacht en betrokkenheid tussen leerling en docent.

De mogelijkheid  bestaat specifieke wensen met betrekking tot de leerstof in te brengen.

De opleiding bestaat uit twaalf dagen van 10.00-17.00 uur. Alle opleidingsdagen en supervisie sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte  Sint Bonifatiusstraat 22 te Leidschendam. De praktijk is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanuit Centraal station Leiden bus 45, en vanuit Centraal station Den Haag bus 45 & 46. Ook met eigen vervoer gemakkelijk te bereiken. Bovendien is er altijd voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Inhoud van de opleiding

REBIRTHING ADEMWERK
Het belangrijkste deel van de opleiding. Alle facetten van deze ademhalingstechniek zullen hierbij aanbod komen. Verder wordt op beknopte wijze aandacht besteed aan het werk van Reich & Grof.


FOCUSED BODYWORK.
Dit is gericht lichaamswerk wat wordt toegepast als de weerstand tegen de opkomende ervaring te sterk is. 


ZENPSYCHOLOGIE.
Ondersteunend bewustwordings-werk waarbij het mogelijk is de ‘‘stemmetjes’’ in jezelf te leren kennen. 


PRIMAIRE BESLUITEN.
Het transformeren van primaire besluiten die in de vroegste periode van het leven zijn genomen. 

PSYCHOLOGIE VAN DE SCHADUWZIJDEN.
Ondersteunend psychologisch-werk dat wordt gebruikt om de schaduwzijden van jezelf, die een afgescheiden leven leiden, weer te herkennen. 


ADEMREADING
Geeft informatie over iemands adembeweging als een manier hoe men zich beweegt in het dagelijkse leven.

EVOCATIEVE MUZIEK.
Het gebruik maken van evocatieve muziek. Dit is muziek die de psyche in beweging kan brengen. 


RELAXATIE TECHNIEKEN.
Technieken om middels een lichte trance tot ontspanning te komen. 


SUPERVISIE.
Het onder supervisie begeleiden van sessies met een eigen client

Certificaat

Na een bevredigende afronding van de opleiding zal aan de student een certificaat uitgereikt worden. Voor het behalen van dit certificaat dient hij of zij echter ook drie Rebirthingsessies met een eigen client onder supervisie te hebben gegeven. Met dit certificaat heeft de student de mogelijkheid om een eigen Rebirthingpraktijk te beginnen. Maar men kan Rebirthing natuurlijk ook toepassen en verweven in eigen werk of gewoon in het dagelijkse leven integreren. Na het behalen van het certificaat kun je ook supervisie krijgen of verschillende bijscholingsdagen volgen.

Opleidingskosten

De kosten van de opleiding bedragen €1500,- p.p. exclusief supervisie en inclusief een uitgebreide Syllabus met Literatuurlijst. Dit bedrag dient voor de opleiding begint betaald te zijn. Over te maken op INGBank: NL07INGB0005758493 ten name van W.J. Overvliet. St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM te Leidschendam. Omschrijving: Opleiding Rebirthing Coach Onder bepaalde voorwaarden is gespreide betaling mogelijk. Dit kan tijdens het intakegesprek overlegd worden.

Toelatingsvoorwaarden

Het is tegen de uitgangspunten van deze opleiding om voorwaarden te stellen in termen van formele schoolopleiding. Van de kandidaat worden wel de onderstaande voorwaarden verlangt:
1 Motivatie om met voldoende inzet de opleiding te voltooien
2 Ervaring met deelname aan zelfontwikkelingsgroepen
3 Minstens 5 individuele sessies bij dezelfde erkende Rebirther
4 In staat zijn zelf verantwoordelijkheid te dragen
5 Emotionele en geestelijke stabiliteit

Intake gesprek

De aanvraag tot deelname aan de opleiding dient schriftelijk te gebeuren. Je kunt telefonisch of per email een inschrijfformulier aanvragen. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier krijgt de kandidaat een uitnodiging voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt aan de kandidaat gevraagd zijn inschrijving met redenen en motivatie te omkleden. Ook wordt gewerkt met een intakeformulier, waarbij niet alleen praktische vragen aanbod komen, maar ook persoonlijke vragen. Naar aanleiding van dit gesprek wordt besloten of de kandidaat wel of niet de opleiding gaat volgen. Mocht in de praktijk echter blijken dat een verkeerde keuze is gemaakt, dan is dat wederzijds bespreekbaar.